MALLORCA

Nova

 

Us presentam un taller que neix de l’interès que s’ha despertat entre els infants i joves, des de fa un anys, pel món del còmic japonès. Aprofitant aquest interès, a més de descobrir com es fan aquest tipus de còmics i els seus elements bàsics, coneixerem com és la feina d’un retolista i maquetador, convertint-se ells mateixos en retolistes i maquetadors per un dia.

El taller es desenvolupa en dues parts:

Introducció teòrica presentant d’una manera visual al món del còmic

Els alumnes podran aprendre les parts bàsiques del còmic (globus, vinyeta, onomatopeies) i podran veure quines són les persones implicades en el procés de publicació d'un còmic (editors, traductors, dissenyadors, correctors i retolistes), entrant més a fons en la funció del retolista (elecció de tipografies, fer onomatopeies, esborrar les lletres japoneses, cuidar les trames originals).

Treball pràctic

Els alumnes es dividiran en petits grups als qual se’ls donarà un material per anar treballant i creant el seu còmic. Es repartirà una pàgina d'un còmic en versió original, una plantilla d’onomatopeies, plantilla de globus , la traducció del còmic, etc. S’aniran treballant diferents aspectes: netejar les lletres japoneses si cal, calcar una onomatopeia amb la taula de llum, triar la millor tipografia pel còmic que els hi ha tocat i refer el contorn dels globus si es necessita.

Al final de la sessió es posaran en comú els resultats, comentaran les dificultats amb les quals s'han trobat i ensenyaran les solucions a les quals han arribat.

 

 

Centre escolar-espai habilitat (presencial)

Adreçat a: educació primària (3r a 6è)

Preu per alumne : 2 €

Durada: 1,5 h

Mínim/Màxim alumnes (per 1 sessió): 15/ 30

Mínim/Màxim alumnes (per 2 sessions): 31/ 60

Horari: Concertau data i hora enviant la sol·licitud a "Viu la cultura"

Disponible presencial

Mallorca , Menorca

Terminis de sol·licitud

ACTIVITATS QUE S'HAN DE DUR A TERME DINS ELS 1R TRIMESTRE S'HAN DE SOL·LICITAR ABANS DEL 6 de novembre de 2023

ACTIVITATS QUE S'HAN DE DUR A TERME DINS EL 2N I 3R TRIMESTRE: DES DE LA PUBLICACIÓ DE L'OFERTA AL 31 de gener de 2024.

El termini per sol·licitar aquesta activitat acaba el 31 de gener de 2024

Veure PDF