MALLORCA

Jules Gabriel Verne, més conegut com Juli Verne, considerat com un dels fundadors de la literatura moderna de ciència ficció, és d'aquells escriptors que formen part del nostre passat juvenil, pels moments que ens han fet viure amb les seves obres més famoses com: Viatge al centre de la terra, Vint mil llegües de viatge submarí, Viatge al centre de la Terra, L'illa misteriosa, De la Terra a la Lluna, entre d'altres.... Si, a més a més, cercam quin lligam té aquest autor amb la nostra terra, podem dir fàcilment que moltes de les seves obres s’inspiren en Mallorca.

Us proposam un itinerari per Palma amb l'objectiu de redescobrir la ciutat mitjançant les descripcions de Juli Verne, de fixar-nos en els detalls que ens envolten els quals, amb les preses o el costum de veure cada dia els mateixos edificis, ens passen per alt.

Juli Verne va predir amb molta precisió en les seves novel·les els descobriments de molts d’avenços tecnològics del segle xx. La ruta es fa a partir de les descripcions que Verne dóna a la seva obra Clovis Dardentor. En aquesta obra conta de manera molt minuciosa com era Ciutat en el segle xix; amb un ampli ventall d'adjectius descriu els carrers i l'arquitectura d'aquella època i un dels elements més importants del moment, els patis de Palma, així com la descripció exhaustiva dels habitants de la ciutat. Finalment, amb aquesta mà per descriure el marc dels esdeveniments, l'autor aconsegueix traslladar-nos al segle xix. Per tant, és una ruta per Palma per descobrir els racons i edificis principals del centre a partir dels ulls de Juli Verne i dels seus protagonistes.

L’alumne serà el protagonista de la ruta i podrà entendre com ha evolucionat el conjunt d'elements socials: l'econòmic i l'urbanístic i les classes socials; així, tractats conjuntament, els joves tendran una visió més global del desenvolupament de Mallorca durant el segle xix.

Centre escolar-espai habilitat (presencial)

Adreçat a: 4t primària, 5è primària, 6è primària

Preu per alumne : 2 €

Durada: 45 min.

Mínim/Màxim alumnes: Adequació a la normativa sanitària permesa en cada cas i segons l'espai en el qual es durà a terme l'activitat.

Horari: Concertau data i horari enviant butlleta de sol·licitud

Disponible presencial

Mallorca

Terminis de sol·licitud

ACTIVITATS QUE S'HAN DE DUR A TERME DINS ELS 1R TRIMESTRE S'HAN DE SOL·LICITAR AMB 15 DIES D'ANTELACIÓ A LA DATA DE REALITZACIÓ I ABANS DEL 4 DE DESEMBRE DE 2020.

ACTIVITATS QUE S'HAN DE DUR A TERME DINS EL 2N I 3R TRIMESTRE: DEL 10 DE SETEMBRE DE 2020 AL 22 DE GENER DE 2021.

Sol·licitar activitat Veure PDF