MALLORCA

Nova

La companyia de teatre Teatrèmol us proposa un taller que utilitza l’eina del teatre com a vehicle per treballar una problemàtica que malauradament encara està present en la nostra societat i dins les aules, és el Micromasclisme, entenent aquest com el masclisme normalitzat socialment. Als centres escolars es viuen constantment micromasclismes dels quals uns són identificats i d’altres passen desapercebuts o no es reconeixen com a tal.

Tot i que avui dia es té més consciencia d’aquesta problemàtica i més eines per detectar-la, aquest taller vol visualitzar situacions de micromasclismes que els toquen de prop dia dia, identificar-les i donar als joves l’oportunitat d’expressar la seva opinió i el seu punt de vista sobre aquest temes.

El taller Micromasclismes, comença amb una representació teatral breu, que tracta una situació quotidiana enfocada a la temàtica del taller. A través dels personatges es descobriran situacions i reaccions que poden succeir en el dia a dia i el fet de com les enfronten serà un dels temes principals a debatre en acabar la peça.

Una vegada identificats els conflictes, presenten diverses maneres d’abordar la situació per tal de posar-li solució i finalment surten per interpretar com creuen que canviaria l’escena si s’aplica la idea proposada.

Per acabar, es fa una conclusió final on es deixen clars conceptes claus, com podrien ser: “Què és el masclisme?”, “Què és violència?”, “Què és violència de gènere?”, “Quines són les mesures que poden prendre en cas de ser els que sofreixen aquest tipus de situacions o en cas de ser testimonis?”, “Quines eines s'ofereixen als centres?”

Centre escolar-espai habilitat (presencial)

Adreçat a: ESO, batxillerat

Preu per alumne : 2 €

Durada: 50

Mínim/Màxim alumnes (per 1 sessió): 15/ 30

Mínim/Màxim alumnes (per 2 sessions): 31/ 60

Horari: Concertau data i hora enviant la butlleta de sol·licitud

Disponible presencial

Mallorca

Terminis de sol·licitud

ACTIVITATS QUE S'HAN DE DUR A TERME DINS ELS 1R TRIMESTRE S'HAN DE SOL·LICITAR ABANS DEL 4 de novembre de 2022

ACTIVITATS QUE S'HAN DE DUR A TERME DINS EL 2N I 3R TRIMESTRE: DES DE LA PUBLICACIÓ DE L'OFERTA AL 30 de gener de 2023.

El termini per sol·licitar aquesta activitat acaba el 30 de gener de 2023

Veure PDF