MALLORCA

La detectiva Pixedis i l'estrany cas del robatori de la recepta de les galletes d'oli!

La companyia Lila i els contes us presenta una petita història d'intriga que narra i escenifica la mateixa detectiva Pixedis a l’alumnat, amb l'objectiu que aquest l'ajudi a resoldre el cas.

Es tracta d'un taller interactiu basat en la història de Pixedis, una detectiva mallorquina de renom mundial especialitzada en casos de robatori, i que ha posseix un sentit especial a l'hora de resoldre els seus casos, gràcies a totes les hores que va passar durant la seva infantesa llegint llibres de misteri, activitat que li perdura avui dia.

Una vegada acabada la narració, la detectiva farà entrega d'una capsa a cada grup d'alumnes on trobaran pistes i jocs per resoldre el cas.

En acabar el temps, s'avaluarà quin grup o grups ha resolt correctament el cas. Finalment, la detectiva els recomanarà novel·les de detectius i llibres d'enigmes i d'enginy, perquè puguin seguir alimentant el seu potencial “detectivesc”.

Els objectius de l’activitat són:

  • Despertar l’interès per la lectura com a font de plaer
  • Fomentar l’hàbit lector
  • Potenciar la lectura com a font d’informació, d’elaboració dels propis coneixements i d’entreteniment
  • Gaudir amb la lectura i utilitzar-la de manera lúdica i recreativa
  • Activar el treball i la col·laboració en equip per mitjà de la resolució de jocs i enigmes
  • Captar l’atenció per entendre amb claredat les informacions i aprendre a distingir quines són fonamentals i quines menys rellevants
Centre escolar-espai habilitat (presencial)

Adreçat a: 3r primària, 4t primària, 5è primària, 6è primària

Preu per alumne : 2 €

Durada: 55 min.

Mínim/Màxim alumnes (per 1 sessió): 15/ 30

Mínim/Màxim alumnes (per 2 sessions): 31/ 60

Horari: Concertau data i horari enviant butlleta de sol·licitud

Disponible presencial

Mallorca

Terminis de sol·licitud

ACTIVITATS QUE S'HAN DE DUR A TERME DINS ELS 1R TRIMESTRE S'HAN DE SOL·LICITAR ABANS DEL 6 de novembre de 2023

ACTIVITATS QUE S'HAN DE DUR A TERME DINS EL 2N I 3R TRIMESTRE: DES DE LA PUBLICACIÓ DE L'OFERTA AL 31 de gener de 2024.

El termini per sol·licitar aquesta activitat acaba el 31 de gener de 2024

Veure PDF