MALLORCA

El taller Teatre Social LGTBIQ+ és una proposta social i pedagògica que pretén establir algunes nocions bàsiques del sistema binari sexe - gènere. A partir de tècniques del teatre es crearà un clima de confiança en el qual poder debatre i compartir experiències.

El taller és el resultat de la necessitat d’arribar a la etapa de la pubertat i l’adolescència, franja d’edat en la qual ocorren molt de processos que tenen a veure amb la sexualitat.

El cos amaga l’imaginari col·lectiu, moltes vegades ens sorprenen del que parla ell mateix, i ens ajuda a veure’ns en  l’altre. Amb i des del cos podem traçar què és el gènere i com ens afecta.

El llenguatge del teatre ens servirà com a eina per abordar temàtiques que amb la paraula son més complexes, combatre les violències i donar visibilitat al col·lectiu LGTBIQ+, sensibilitzant i conscienciant a l’alumnat. És fomentarà entre ells una percepció i una actitud positiva, per evitar situacions de rebuig i marginació, millorant així les condicions de les persones que poden estar en una situació de vulnerabilitat per qüestions de sexe o gènere.

 

Centre escolar-espai habilitat (presencial/en línia)

Adreçat a: 5è primària, 6è primària, ESO, batxillerat

Preu (en línia): Gratuïta

Preu per alumne (presencial): 2 €

Durada: 2h

Mínim/Màxim alumnes (per 1 sessió): 20/ 30

Mínim/Màxim alumnes (per 2 sessions): 31/ 60

Disponible presencial

Mallorca

Terminis de sol·licitud

ACTIVITATS QUE S'HAN DE DUR A TERME DINS ELS 1R TRIMESTRE S'HAN DE SOL·LICITAR ABANS DEL 4 de novembre de 2022

ACTIVITATS QUE S'HAN DE DUR A TERME DINS EL 2N I 3R TRIMESTRE: DES DE LA PUBLICACIÓ DE L'OFERTA AL 30 de gener de 2023.

El termini per sol·licitar aquesta activitat acaba el 30 de gener de 2023

Veure PDF