MALLORCA

CONTE CANTAT, CONTE CONTAT! és un taller que uneix música i literatura infantil a través d’una experiència creativa que involucra tot el que està relacionat amb la música: el joc, el cant, el cos, el moviment…

Una proposta d’aprenentatge musical que respecta el potencial innat musicomotriu i expressiu present a la primera infància, i que tracta el llenguatge musical com un element evolutiu que pot contribuir al desenvolupament emotiu i socioafectiu dels nins fent-ho a través del joc.

El llibre es converteix no només en el fil conductor de les activitats, sinó en un objecte estratègic per a sentir-se autènticament junts, en un marc de bellesa, intensitat emocional, descobriment i sorpresa, tot implicant emocions amb les quals involucrar els infants en l’activitat musical i promoure’n la lectura compartida en veu alta.

Us oferim la possibilitat d’escollir el conte d’entre els següents: 1. «Neda-que-neda», de Leo Lionni 2. «L’eriçó», de Gustavo Roldán 3. «Sueños de nieve», d’Eric Carle 4. «Banyeta», de Teresa Dura.

Cada sessió s’organitza a través de diverses activitats partint del cant, el moviment, l’experimentació amb el so, el ritme, l’audició i la improvisació. Aquestes activitats s’entrellacen una rere l’altra mitjançant el fil conductor del llibre, tot acompanyat d’estímuls visuals, auditius i materials que ajuden a captar l’atenció dels infants en tot moment. Així mateix, es proporciona als infants espais d’improvisació per tal que puguin expressar-se i desenvolupar la seva creativitat.

 

 

Centre escolar-espai habilitat (presencial)

Adreçat a: escoles bressol (0-3), educació infantil

Preu per alumne : 2 €

Durada: 45

Mínim/Màxim alumnes (per 1 sessió): 15/ 30

Mínim/Màxim alumnes (per 2 sessions): 31/ 60

Horari: Concertau data i hora enviant la sol·licitud a Viu la cultura

Disponible presencial

Mallorca , Menorca , Eivissa , Formentera

Terminis de sol·licitud

ACTIVITATS QUE S'HAN DE DUR A TERME DINS ELS 1R TRIMESTRE S'HAN DE SOL·LICITAR ABANS DEL 4 de novembre de 2022

ACTIVITATS QUE S'HAN DE DUR A TERME DINS EL 2N I 3R TRIMESTRE: DES DE LA PUBLICACIÓ DE L'OFERTA AL 2 de febrer de 2023.

El termini per sol·licitar aquesta activitat acaba el 2 de febrer de 2023

Veure PDF