MALLORCA

 

A través de les tècniques de Foley - creació d’ambients sonors per cinema – amb aquest taller alumnat practicarà l’escolta, la feina en grup i estimularà les capacitats creatives individuals i grupals, a més viure una petita experiència primer com a espectadors i després com a participants.

Es presentaran una gran varietat d’instruments musicals i objectes quotidians, dels quals explorarem les seves capacitats tímbriques i funcions en les composicions musicals, diferenciant entre un renou i un so musical.

A més dels instruments musicals s’utilitzaran estris elementals de procés electrònic del so, com ara un micròfon, amplificador, enregistrador de bucles i processador d’efectes.

Per finalitzar el taller s’elaborarà entre tots la banda sonora d’un fragment de pel·lícula, de forma que els alumnes tenguin contacte amb la tasca de sonorització al cinema.

 

Centre escolar-espai habilitat (presencial)

Adreçat a: 6è infantil, educació primària

Preu per alumne : 2 €

Durada: 1 h

Mínim/Màxim alumnes (per 1 sessió): 20/ 30

Mínim/Màxim alumnes (per 2 sessions): 31/ 60

Horari: Concertau data i hora enviay butlleta de sol·licitud a Viu la Cultura

Observacions

Al finalitzar el taller es lliurarà a l’alumnat una fitxa didàctica amb els continguts fets al taller i adaptada al nivell educatiu

Disponible presencial

Mallorca , Menorca , Eivissa , Formentera

Terminis de sol·licitud

ACTIVITATS QUE S'HAN DE DUR A TERME DINS ELS 1R TRIMESTRE S'HAN DE SOL·LICITAR ABANS DEL 6 de novembre de 2023

ACTIVITATS QUE S'HAN DE DUR A TERME DINS EL 2N I 3R TRIMESTRE: DES DE LA PUBLICACIÓ DE L'OFERTA AL 31 de gener de 2024.

El termini per sol·licitar aquesta activitat acaba el 31 de gener de 2024

Veure PDF