MALLORCA

Fa uns anys que els impulsors de les arts, la cultura tradicional i la música d’arrel aposten de valent per anar recuperant espais propis com fires, mercats i mostres que ja havien tingut. La música, les danses o els oficis d’antany pretenen tornar a tenir un paper important en la idiosincràsia de les diferents manifestacions culturals i artístiques a les Illes Balears. Uns dels puntals prou característics i significatius del nostre conreu són la música i els instruments que conformen el patrimoni social i cultural en l’àmbit de la Mediterrània.

La proposta que us presentam és a càrrec de Càndid Trujillo Pons, músic titulat en l’especialitat d’instruments de vent de la música tradicional pel Conservatori Superior de Música de les Illes Balears i tècnic en animació sociocultural.

La mostra consistirà en una contextualització històrica i presentació dels instruments de la música tradicional de les Illes Balears mitjançant la presència de les festes tradicionals i dels de diversos oficis populars que han vinculat la música popular i tradicional des de temps passat fins a avui, la construcció dels instruments i els músics.

L’alumnat podrà veure com es fabriquen els instruments tradicionals, mitjançant diferents eines, oficis i procesos bàsics de construcció. Tot això mentre s’exposen els instruments, els podran escoltar i cantar el repertori més popular de la nostra música.

L’objectiu de la proposta és que el nostre alumnat pugui, entre d’altres:

  • Reconèixer els principals instruments tradicionals i contextualitzar-los.
  • Conèixer la família a la qual pertanyen i el seu sistema de funcionament.
  • Aprofundir en la consciència de la seva funció social i en el seu ús festiu i protocolari.
  • Fer palès dels oficis històrics així com el de músic i de fabricant d’instruments com a considerables i formals.
  • Dignificar els instruments de la música tradicional i la seva música fent conèixer la realitat d’avui.

Es presentaran instruments musicals: flabiols i tamborins, bombos, cornamuses de Mallorca, xeremies històriques, xeremies eivissenques, flaütes, castanyetes, ximbombes, panderetes, picarols, corns, botelles, triangles, culleres i instruments tradicionals de canya.

Eines tradicionals: trinxets, ganivets, llimes, papers de vidre, cordills, pells, banyes, tenalles, punxons, canyes, torneries, fusteries, lutiers...

Centre escolar-espai habilitat (presencial)

Adreçat a: educació infantil, educació primària, ESO, cicles formatius

Preu per alumne : 2 €

Durada: 50 min.

Mínim/Màxim alumnes (per 1 sessió): 15/ 30

Mínim/Màxim alumnes (per 2 sessions): 31/ 60

Horari: Concertau data i horari a Viu la cultura enviant la sol·licitud

Disponible presencial

Mallorca

Terminis de sol·licitud

ACTIVITATS QUE S'HAN DE DUR A TERME DINS ELS 1R TRIMESTRE S'HAN DE SOL·LICITAR ABANS DEL 6 de novembre de 2023

ACTIVITATS QUE S'HAN DE DUR A TERME DINS EL 2N I 3R TRIMESTRE: DES DE LA PUBLICACIÓ DE L'OFERTA AL 31 de gener de 2024.

El termini per sol·licitar aquesta activitat acaba el 31 de gener de 2024

Veure PDF