MALLORCA

 

El percussionista Toni Amengual us proposa un taller que té com a objectiu desenvolupar el sentit del ritme, la coordinació i la musicalitat mitjançant jocs rítmics i exercicis progressius de percussió corporal, induint l’alumne a percebre el seu entorn com a un paisatge sonor susceptible de produir música.

El músic Murray Shaffer definia el ritme com una línia recta que no vol ser torçada, una definició molt gràfica, però que si la traduïm a la part sensorial podríem dir que el ritme és una comprensió no racional, en la qual el nostre cos és convidat al moviment.

A través dels jocs rítmics els alumnes aprenen a interioritzar el ritme de manera inductiva i milloren la psicomotricitat, encara que no coneguin el llenguatge musical.

Els ritmes corporals són una solució molt propera, fàcil i que només demana unes poques persones disposades a fer feina.

 

Centre escolar-espai habilitat (presencial)

Adreçat a: educació primària, ESO, batxillerat

Preu per alumne : 2 €

Durada: 60

Mínim/Màxim alumnes (per 1 sessió): 15/ 30

Mínim/Màxim alumnes (per 2 sessions): 31/ 60

Horari: Concertau data i horari a Viu la cultura enviant la sol·licitud

Observacions

Dates disponibles:

Eivissa i Formentera del 6 al 10 de febrer de 2023

Menorca
Del 24 al 28 d'abril de 2023

Disponible presencial

Mallorca , Menorca , Eivissa , Formentera

Terminis de sol·licitud

ACTIVITATS QUE S'HAN DE DUR A TERME DINS ELS 1R TRIMESTRE S'HAN DE SOL·LICITAR ABANS DEL 10 de novembre de 2022

ACTIVITATS QUE S'HAN DE DUR A TERME DINS EL 2N I 3R TRIMESTRE: DES DE LA PUBLICACIÓ DE L'OFERTA AL 30 de gener de 2023.

El termini per sol·licitar aquesta activitat acaba el 30 de gener de 2023

Veure PDF