MALLORCA

 

L'ESCOLA PREN LA PARAULA PROJECTE DE RÀDIO

L’Obra Cultural Balear i Ona Mediterrània posen a disposició dels centres educatius de Mallorca els estudis d’Ona Mediterrània de Ca n’Alcover, a Palma, per fer gravacions de programes de ràdio en català de temàtica diversa preparats pels alumnes i amb la direcció i el suport dels docents.

 

ESTRUCTURA DE L’ACTIVITAT

  • ABANS DE L’ACTIVITAT

Feis treball cooperatiu per preparar el programa: cada alumne o petit grup s'encarrega de preparar i desenvolupar una funció amb l'objectiu de sumar esforços i aconseguir un bon programa com a resultat de posar en comú tot el treball fet.

Per exemple:

  • Equip de direcció i presentació del programa: les persones encarregades d’aquesta secció fan una introducció i van presentant les diferents seccions interactuant amb l’equip.
  • Equip de producció: les persones assignades a aquesta tasca s’encarreguen de contactar amb els convidats i preparar les entrevistes.

El professorat ha de treballar amb els seus alumnes un programa de ràdio. Aquest pot tenir diferents seccions. A títol orientatiu:

  • Presentar l’equip d’assistents.
  • Donar a conèixer l’escola (quina és?, on està situada?, quins estudis imparteix?, tipus d’alumnat?…).
  • Explicar algun projecte, campanya, activitat o experiència que s’hi dugui a terme.
  • Entrevistes, reportatges, música, actualitat informativa, anecdotari, acudits, embarbussaments, esports…

Tota la classe pot participar en la preparació del programa, però en el moment d’enregistrar a l’emissora haureu de seleccionar els qui faran de portaveus de la feina preparada entre tots. En aquest cas, hi poden assistir físicament un màxim de 10 persones en dos torns de gravació alterns de 5 persones.

Heu de recollir l’autorització signada d’ús d’imatges dels alumnes que assisteixin a l’enregistrament.

Dos dies abans al dia de l’enregistrament, s’ha d’enviar l’escaleta al tècnic a l’adreça musicaonamediterrania@gmail.com

  • EL DIA DE L’ENREGISTRAMENT

El dia de l’enregistrament, prèviament consensuat, els alumnes i el/els professors s’han de desplaçar a Ca n’Alcover (c/ de Sant Alonso,24) a l’hora fixada i amb el guió radiofònic que hagin preparat (escaleta).

Si voleu, podeu optar per fer una visita ràpida a la Casa Museu de Ca n’Alcover (20 minuts). A continuació, es repassarà en conjunt l’escaleta i es farà una xerrada ràpida amb el tècnic. Després, s’enregistrarà el programa de ràdio a Ona Mediterrània.

Podeu establir la durada del programa, tenint en compte que ha de ser com a mínim de 15 minuts i com a màxim de 60 minuts. Si hi participen més de 5 alumnes, recomanam que distribuïu el temps en torns per tal que tots els alumnes puguin entrar a l’estudi de gravació.

Recordau que en arribar a Ca n’Alcover heu de lliurar l’autorització signada d’ús d’imatge dels alumnes que assisteixen al plató.

  • DESPRÉS DE LA VISITA

El programa s’emetrà els dilluns, a les 13 hores, per l’FM i per internet. El dimarts següent aldia de l’enregistrament hi haurà penjat l’enllaç a Ivoox perquè es pugui escoltar el programaa la carta (pòdcast).

Es demanarà al professorat i a l’alumnat que empleni un full de valoració i que el faci arribara l’adreça secretaria@ocb.cat

 

Visita/sortida (presencial)

Adreçat a: ESO, batxillerat, educació primària (5è i 6è)

Web: Veure

Observacions

INFORMACIÓ D’INTERÈS

Aforament màxim: 10 alumnes en torns de 5.

Dates de realització: de novembre de 2023 a maig de 2024.

Horari de l’activitat: els dilluns, dimecres o divendres de les 11 h a les 13 h.

Durada del programa: mínim 15 minuts / màxim 60 minuts.

Les reserves es fan a través de la pàgina web www.ocb.cat enviant el formulari que trobareu a l’apartat d’activitats educatives.

Per a consultes, podeu escriure a l’adreça secretaria@ocb.cat o telefonar al 971 72 32 99.

El professor s’ha de responsabilitzar del seu grup durant l’activitat.

Si no podeu fer l’activitat i l’heu d’anul·lar, avisau-nos com més aviat millor.

Disponible presencial

Mallorca

Activitat gestionada directament per l'entitat. Enviau la sol·lictud.

Terminis de sol·licitud

Activitat no subjecte a terminis

Sol·licitar activitat Veure PDF