MALLORCA

Nova

Us proposam taller de creació literària i artística, que té com a objectiu introduir als infants i joves en els fonaments de la indústria editorial, i conscienciar-los del procés creatiu i productiu dels llibres il·lustrats que llegeixen.

Aquest taller els hi permetrà conèixer els conceptes teòrics i el procés creatiu que segueix una publicació editorial il·lustrada, i posaran en pràctica els continguts: fabricant el seu llibre, escrivint la història i realitzant-ne les il·lustracions, i finalment, es posaran en comú totes les obres i podran escoltar i veure els contes que han creat els companys.

L’objectiu és que de manera pràctica i lúdica, aprenguin com es fabrica un objecte quotidià com és un llibre, la feina creativa i intencional que hi ha al darrera, i promoure la creativitat, imaginació i lògica en la resolució dels problemes que sorgeixen en el procés creatiu.

Es realitzarà un taller diferent segons l’etapa educativa:

- Taller àlbum Il·lustrat (primària):

1) Introducció teòrica.

Es dels conceptes que fonamenten l’activitat per familiaritzar als infants en el tema mostrant-los exemples visuals de cada concepte. L’activitat es centrarà en els llibres que són adients per aquesta franja d’edat: Els àlbums il·lustrats i els llibres per primers lectors.

2) Activitat pràctica.

Primer elaborarem entre tots una llista de personatges,problema i objecte. Seguidament fabricaran la maqueta del llibre, escrivint la seva història a cada pàgina, emprant el personatge, problema i objecte que han triat.

Després es realitzaran les il·lustracions i finalment s’exposaran el contes creats i col·loqui sobre la experiència viscuda, procés creatiu.

- Taller de novel·la Gràfica (secundària):

1) Introducció teòrica.

S’introduiran els conceptes que fonamenten l’activitat per familiaritzar als joves en el tema, mostrant exemples visuals de cada concepte. En aquest cicle, l’activitat es centrarà en els llibres il·lustrats com les Novel·les gràfiques, i en les seves característiques més rellevants.

2) Activitat pràctica. Elaboració de la llista de personatge, problema i objecte per després elaborar la maqueta del llibre en paper. Seguidament és realitzara un storyboard, on es planificaran la composició de les pàgines i la distribució del text i imatges, i conceptualitzaran les il·lustracions tipus esbós.

Un cop acabat l’storyboard treballaran el llibre definitiu fent les il·lustracions i la col·locació del text per acabar es farà una exposició de les obres creades i col·loqui sobre la experiència viscuda, procés creatiu.

Centre escolar-espai habilitat (presencial)

Adreçat a: educació primària, ESO

Preu per alumne : 2 €

Durada: 2 h

Mínim/Màxim alumnes (per 1 sessió): 15/ 30

Mínim/Màxim alumnes (per 2 sessions): 31/ 60

Horari: Concertau data i hora enviant la butlleta de sol·licitud

Disponible presencial

Mallorca

Terminis de sol·licitud

ACTIVITATS QUE S'HAN DE DUR A TERME DINS ELS 1R TRIMESTRE S'HAN DE SOL·LICITAR ABANS DEL 4 de novembre de 2022

ACTIVITATS QUE S'HAN DE DUR A TERME DINS EL 2N I 3R TRIMESTRE: DES DE LA PUBLICACIÓ DE L'OFERTA AL 30 de gener de 2023.

El termini per sol·licitar aquesta activitat acaba el 30 de gener de 2023

Veure PDF