MALLORCA

La Biblioteca Pública de Palma “Can Sales” és la biblioteca de titularitat estatal de Mallorca, amb la gestió transferida a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i té l’objectiu principal de conservar i difondre el patrimoni cultural de les Illes Balears. Té un important fons antic i una gran col·lecció local, formada principalment a través del dipòsit legal. A la vegada, és una biblioteca pública, gratuïta i al servei de tots, amb la missió de satisfer les necessitats d’informació, formació i oci de les persones usuàries.

La biblioteca destina una planta sencera a la sala infantil i juvenil, en la qual trobareu els serveis i la col·lecció per als més joves. Aquí s’organitzen les activitats d’animació a la lectura i formació d’usuaris i les visites escolars. En aquestes activitats, el responsable rep un grup d’alumnes amb el seu professor i junts recorren els diferents espais, en coneixen els serveis i aprenen a utilitzar la biblioteca i els seus recursos. L’objectiu fonamental és acostar la biblioteca als nins i joves que no la coneixen o que no en coneixen totes les possibilitats. Les visites s’adapten a l’edat dels alumnes.

 

 

 

 

 

 

Visita/sortida (presencial)

Adreçat a: educació infantil, educació primària, ESO

Preu : Gratuïta

Lloc: Biblioteca Pública de Palma "Can Sales"

Adreça: Plaça de la Porta de Santa Catalina, 24 Palma

Durada: 1 h

Web: Veure

Observacions

Descobreix el món dels llibres: dimarts, a les 10.00 i a les 11.00 h

Descobreix la biblioteca: dijous a les 10.00 i a les 11.00 h

Bookescape: dimecres a les 10.00 i a les 11.00 h

Per a més informació contactau al telèfon: 971 17 60 30

Disponible presencial

Mallorca

Activitat gestionada directament per l'entitat. Enviau la sol·lictud.

Terminis de sol·licitud

Activitat no subjecte a terminis

Veure PDF

BOOKESCAPE

 

 

Per fer visible i difondre el treball de la Biblioteca Pública de Palma entre els alumnes, a partir de l'esperit de recerca, deducció i treball en equip, us oferim una activitat BOOKSCAPE.

Com a temàtica per programar aquesta activitat, s’ha recorregut a dos aspectes: per una banda, al món dels llibres, i per altra, al funcionament de la Biblioteca.

Els alumnes hauran d’anar superant reptes i proves, un darrere l'altre, per portar a terme la missió. Han de tenir paciència; cada pista o objecte els portarà al següent.

No caldrà la utilització de la força, han de fer servir la lògica, l’habilitat, el coneixement dels llibres i, especialment, el treball en equip.

 

Visita/sortida (presencial)

Adreçat a: 6è primària, ESO

Preu : Gratuïta

Lloc: Biblioteca Pública de Palma

Adreça: Plaça de la Porta de Santa Catalina, 24 Palma

Durada: 1 h

Mínim/Màxim alumnes (per 1 sessió): 15/ 30

Mínim/Màxim alumnes (per 2 sessions): 31/ 60

Horari: dimecres a les 10.00 h

Observacions

Per a més informació contactau al telèfon: 971 17 60 30

Disponible presencial

Mallorca

Activitat gestionada directament per l'entitat. Enviau la sol·lictud.

Terminis de sol·licitud

Activitat no subjecte a terminis

Sol·licitar activitat Veure PDF

DESCOBREIX EL MÓN DELS LLIBRES

 

La majoria dels nins més petits visiten la biblioteca per primera vegada; per aquest motiu, se’ls explica com es poden fer el carnet d’usuari i se’ls exposen les normes d’ús de forma animada i divertida. Durant el recorregut per la sala infantil i juvenil es destaquen els llibres apropiats per a la seva edat i s’indica com estan ordenats perquè en futures visites els puguin reconèixer. Es mostra la gran varietat de materials que hi ha, i com els llibres tots sols tenen la capacitat de suggerir diversió.

La visita continua amb activitats de foment de la lectura adequades a l’edat, com contar un conte, en què convidam els nins a gaudir de la narració oral. La finalitat és fomentar l’hàbit lector dels més petits i despertar-los la curiositat pels llibres.

 

Visita/sortida (presencial)

Adreçat a: 1r primaria, 2n primaria, educació infantil

Preu : Gratuïta

Lloc: Biblioteca Pública de Palma

Durada: 1 h

Web: Veure

Horari: dimarts a les 10.00 h i a les 11.00 h

Observacions

Per a més informació contactau al telèfon: 971 17 60 30

Disponible presencial

Mallorca

Activitat gestionada directament per l'entitat. Enviau la sol·lictud.

Terminis de sol·licitud

Activitat no subjecte a terminis

Sol·licitar activitat Veure PDF

DESCOBREIX LA BIBLIOTECA

 

Amb els infants més grans, el recorregut per la sala infantil i juvenil està orientat no tant a la presentació del món dels llibres, sinó a donar a conèixer com utilitzar la biblioteca i poder fer ús dels serveis que ofereix. A edats més avançades, els infants ja tenen la capacitat de ser més autònoms per la sala, per això se’ls mostren els tipus de documents que s’hi poden trobar, l’organització de la col·lecció, el funcionament del catàleg i els serveis que s’ofereixen.

La visita continua amb un joc de recerca per reforçar el que hem après sobre la biblioteca. Es tracta d’una activitat lúdica en què es mouen per tot l’espai, reconeixen les diferents parts de la col·lecció, cerquen documents i resolen preguntes com autèntics detectius. Es facilita a tots el infants un plànol de la biblioteca, el qual mostra un resum de l’organització de la col·lecció i l’explicació del joc de recerca, cosa que els ajudarà durant la visita i el joc, i amb el qual es pot treballar després a l’aula.

 

 

Visita/sortida (presencial)

Adreçat a: 3r primària, 4t primària, 5è primària, 6è primària

Preu : Gratuïta

Lloc: Biblioteca Pública de Palma

Durada: 1h

Web: Veure

Horari: dijous a les 10.00h i a les 11.00 h

Observacions

Per a més informació contactau al telèfon: 971 17 60 30

Disponible presencial

Mallorca

Activitat gestionada directament per l'entitat. Enviau la sol·lictud.

Terminis de sol·licitud

Activitat no subjecte a terminis

Sol·licitar activitat Veure PDF