EIVISSA

Etiquetes:
 • ARQUEOLOGIA
 • HISTÒRIA
 • ART PLÀSTIQUES

Habitualment, és l’alumnat el que surt del centre per acudir a un museu. Amb aquesta proposta es pretén invertir el mecanisme: que sigui el museu el que va al centre per apropar-se a l’alumnat d’una forma més activa, directa i lúdica. Per això, el Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera us ofereix un conjunt de maletes didàctiques destinades al préstec que us permetran realitzar activitats pràctiques en el vostre centre. Cada maleta conté la guia del professorat i els quaderns de l’alumnat i una sèrie de peces relacionades amb el contingut específic de cada maleta, amb les quals l’alumne podrà treballar i analitzar en un context els trets fonamentals i/o singulars d’una determinada temàtica, manipular materials i fer observacions per extreure’n una informació i unes conclusions.

 

Maletes didàctiques:

LES ILLES BALEARS EN EL MÓN ANTIC (1): LA METAL·LÚRGIA DEL BRONZE
Adreçat a: 3r cicle d’educació primària i 1r cicle d’ESO

LES ILLES BALEARS EN EL MÓN ANTIC (2): LES DIVINITATS
Adreçat a: 3r cicle d’educació primària i 1r cicle d’ESO

LES ILLES BALEARS EN EL MÓN ANTIC (3): ELS DÉUS CLÀSSICS
Adreçat a: 3r cicle d’educació primària i 1r cicle d’ESO

EL JOC A L'ANTIGUITAT
Adreçat a: 2n i 3r cicle d’educació primària i 1r cicle d’ESO

 

Centre escolar-espai habilitat (presencial)

Adreçat a: 5è primària, 6è primària, 1r ESO, 2n ESO

Preu : Gratuïta

Lloc: Museu Monogràfic Puig dels Molins

Disponible presencial

Eivissa

Activitat gestionada directament per l'entitat. Enviau la sol·lictud.

Terminis de sol·licitud

Activitat no subjecte a terminis

Veure PDF

MALETA DIDÀCTICA: LES ILLES BALEARS EN EL MÓN ANTIC (1): LA METAL·LÚRGIA DEL BRONZE

Etiquetes:
 • ARQUEOLOGIA
 • HISTÒRIA

 

El Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera, conjuntament amb el Museu de Mallorca i el Museu de Menorca, i amb el suport de “SA NOSTRA”, ofereix la possibilitat de treballar en el mateix centre aquest tema a partir d’una maleta didàctica que conté la guia del professorat, el quadern de l’alumnat i una sèrie de reproduccions de peces de l’època històrica indicada que permeten conèixer el procés de fabricació d’estris de bronze, les seves característiques i el seu enquadrament cronològic en la història conjunta de les Illes Balears.

 
Centre escolar-espai habilitat (presencial)

Adreçat a: 5è primària, 6è primària, 1r ESO, 2n ESO

Preu : Gratuïta

Lloc: Museu Monogràfic Puig dels Molins

Adreça: Via Romana, 31, Eivissa

Disponible presencial

Eivissa

Activitat gestionada directament per l'entitat. Enviau la sol·lictud.

Terminis de sol·licitud

Activitat no subjecte a terminis

Sol·licitar activitat Veure PDF

MALETA DIDÀCTICA: LES ILLES BALEARS EN EL MÓN ANTIC (2): LES DIVINITATS

Etiquetes:
 • ARQUEOLOGIA
 • HISTÒRIA
 • ART PLÀSTIQUES
 • CIÈNCIA
El Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera, conjuntament amb el Museu de Mallorca i el Museu de Menorca i amb el suport de “SA NOSTRA”, ofereix la possibilitat de treballar en el mateix centre el tema de les divinitats illenques en la prehistòria i la protohistòria. La maleta consta de quaderns de l’alumnat (3), guia del professorat i una sèrie de 9 reproduccions de l’època esmentada. A partir d’aquest material, es pretén descriure de manera elemental les figures escollides, destriar-ne alguns trets bàsics que en permetin l’enquadrament cultural; extreure’n alguns elements iconològics simples que permetin deduir l’enquadrament d’una peça dins d’un marc de creences religioses; observar i anotar característiques bàsiques de les figures per extreure’n conclusions i valorar les creences religioses del passat i d’altres pobles com un bé que integra la cultura pròpia i de tota la humanitat. 
 
Centre escolar-espai habilitat (presencial)

Adreçat a: 5è primària, 6è primària, 1r ESO, 2n ESO

Preu : Gratuïta

Lloc: Museu Monogràfic Puig dels Molins

Adreça: Via Romana, 31

Disponible presencial

Eivissa

Activitat gestionada directament per l'entitat. Enviau la sol·lictud.

Terminis de sol·licitud

Activitat no subjecte a terminis

Sol·licitar activitat Veure PDF

MALETA DIDÀCTICA: LES ILLES BALEARS EN EL MÓN ANTIC (3): ELS DÉUS CLÀSSICS

Etiquetes:
 • ARQUEOLOGIA
 • HISTÒRIA
 • ART PLÀSTIQUES
 • CIÈNCIA
El Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera, conjuntament amb el Museu de Mallorca i el Museu de Menorca i amb el suport de “SA NOSTRA”, ofereix la possibilitat de treballar en el centre el tema dels déus clàssics a les Illes Balears. La maleta conté els quaderns de l’alumnat (3), la guia del professorat i una sèrie de 13 reproduccions relacionades amb la mitologia clàssica. A partir d’aquest material, es pretén apropar els alumnes, de manera senzilla, als principals trets de la religiositat clàssica (principalment la romana), ressaltar-ne els trets més característics, fer-ne un enquadrament cultural de caire general i extreure’n alguns elements iconològics bàsics. Les activitats que es proposen consisteixen principalment a observar, descriure i registrar les característiques més rellevants de les peces escollides, amb la finalitat de valorar les creences religioses del passat i d’altres pobles que formen part del substrat de la cultura pròpia. 
 
Centre escolar-espai habilitat (presencial)

Adreçat a: 5è primària, 6è primària, 1r ESO, 2n ESO

Preu : Gratuïta

Lloc: Museu Monogràfic Puig dels Molins

Adreça: Via Romana, 31

Disponible presencial

Eivissa

Activitat gestionada directament per l'entitat. Enviau la sol·lictud.

Terminis de sol·licitud

Activitat no subjecte a terminis

Sol·licitar activitat Veure PDF

MALETA DIDÀCTICA: EL JOC DE L'ANTIGUITAT

 

EL JOC A L'ANTIGUITAT

El Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera us ofereix la possibilitat de treballar en el centre el tema del joc a l’antiguitat. La maleta consta de la guia del professorat i una sèrie de reproduccions. A partir d’aquest material didàctic, els infants, mitjançant l’observació, la manipulació, la deducció i la interpretació podran comprovar com gran part dels jocs actuals tenen l’origen en l’antiguitat. 

Els objectius didàctics de la maleta són els següents:

• Saber com jugaven els infants en l’antiguitat.

• Conèixer els trets fonamentals de les joguines.

• Apropar-se a l’estructura social a través dels jocs.

• Ajudar a crear sensibilització i interès per la història.

• Habituar-se a treballar en grup.

• Valorar el llegat dels nostres avantpassats.

• Fomentar l’esperit científic i investigador.

• Aprendre a extreure coneixements històrics de restes arqueològiques

a partir de l’experimentació.

 

 

Centre escolar-espai habilitat (presencial)

Adreçat a: educació infantil, educació primària, ESO, batxillerat

Preu : Gratuïta

Lloc: Museu Monogràfic del Puig des Molins

Adreça: Via Romana, 31

Web: Veure

Disponible presencial

Eivissa

Activitat gestionada directament per l'entitat. Enviau la sol·lictud.

Terminis de sol·licitud

Activitat no subjecte a terminis

Sol·licitar activitat Veure PDF