EIVISSA

Etiquetes:
  • MUSEU
  • HISTÒRIA
  • ART PLÀSTIQUES

El programa didàctic neix com una eina més del Museu per aconseguir el màxim aprofitament de les visites al Museu Monogràfic i a la necròpolis del Puig des Molins; per tant, les activitats que es proposen són de tipus pràctic perquè els estudiants complementin el seu aprenentatge.

L’objectiu d’aquest programa és fomentar que la societat pitiüsa i especialment els estudiants coneguin la seva història antiga i la respectin i valorin com a part del seu patrimoni històric i cultural.

 

VISITA AL MUSEU MONOGRÀFIC DEL PUIG DES MOLINS 
Adreçat a: educació primària, ESO i batxillerat 

VISITA A LA NECRÒPOLIS DEL PUIG DES MOLINS
Adreçat a: educació primària, ESO i batxillerat 

TALLERS  D’ARQUEOLOGIA I D’HISTÒRIA
Adreçat a: educació primària, ESO i batxillerat 

LA NOSTRA HISTÒRIA INTERACTIVA
Adreçat a: 3r cicle de primària, ESO, batxillerat i professorat

 

Visita/sortida (presencial)

Adreçat a: educació primària, ESO, batxillerat

Preu : Gratuïta

Lloc: Museu Monogràfic i Necròpolis del Puig dels Molins

Adreça: Via Romana, 31, Eivissa

Horari: de l'1 d'octubre al 31 de març de dimarts a dissabte, de 9.30 a 15.00 h De l'1 d'abril al 30 de setembre, de dimarts a dissabtes, de 10.00 a 14.00 h i de 18.30 a 21.00 h; diumenges de 10.00 a 14.00 h

Observacions

Visites concertades de dimarts a divendres

Disponible presencial

Eivissa , Formentera

Activitat gestionada directament per l'entitat. Enviau la sol·lictud.

Terminis de sol·licitud

Activitat no subjecte a terminis

Veure PDF

VISITA AL MUSEU MONOGRÀFIC I NECRÓPOLIS DEL PUIG DES MOLINS

La reobertura al públic de les instal·lacions del Museu i la Necròpolis del Puig dels Molins ha suposat per a la nostra institució l’oportunitat de mostrar als escolars de l’illa les enormes possibilitats de les col·leccions exposades. Es tracta d'oferir una nova visió del recorregut tradicional als grups escolars que habitualment visiten la  necròpolis; s’ofereixen una sèrie de rutes arqueològiques que permeten interrelacionar la visita amb els fons representatius de cada cultura exposats a les sales del Museu Monogràfic de manera amena i educativa.

Les rutes que us oferim a continuació tenen com a objectiu donar a conèixer el món funerari dels períodes fenici, púnic i romà, les creences religioses, els rituals i els aixovars funeraris. Es tracta de fomentar el coneixement i el respecte pel patrimoni i la història de les Illes Pitiüses de manera activa i didàctica.

Ruta fenícia Aquesta ruta arqueològica permet als grups escolars explorar entre les restes materials heretades de la cultura fenícia, tant a les sales del Museu com entre els vestigis materials recuperats a la necròpolis. Incineracions, fosses excavades a la roca, urnes, betils, petits objectes de ceràmica o joies són les proves terrenals d'un ritual complex que diu molt dels primers habitants fenicis de l’Illa d'Eivissa. 

Ruta púnica A mitjans del segle V aC els centres fenicis experimenten profunds canvis i Cartago pren el control. Això portarà, en l'àmbit funerari, un canvi en el ritual, un increment en la quantitat i varietat dels aixovars i un nou tipus de sepultura: l'hipogeu.

Ruta romana L'arribada dels romans i la introducció de nous costums i rituals canviarien per sempre la visió que els antics ocupants de la necròpolis ens havien llegat. Aquesta ruta analitza específicament aquesta sèrie de canvis, i permet als escolars posar en contacte el darrer ressò del mon púnic amb les restes materials i arqueològiques que deixaren els romans en la necròpolis.

En ambdues opcions els alumnes tindran la possibilitat de conèixer i experimentar per si mateixos la indumentària de cada època.

 

Visita/sortida (presencial)

Adreçat a: educació infantil, educació primària, ESO, batxillerat

Preu : Gratuïta

Lloc: Museu Monogràfic i Necròpolis del Puig des Molins, Via Romana, 31. 07800 Eivissa

Adreça: Via Romana, 31, Eivissa

Durada: 1 h i 30 min.

Mínim/Màxim alumnes (per 1 sessió): 15/ 30

Mínim/Màxim alumnes (per 2 sessions): 31/ 60

Web: Veure

Horari: Visites concertades: de dimarts a divendres

Observacions

Visites concertades de dimarts a divendres

Disponible presencial

Eivissa , Formentera

Activitat gestionada directament per l'entitat. Enviau la sol·lictud.

Terminis de sol·licitud

Activitat no subjecte a terminis

Sol·licitar activitat Veure PDF

VISITA A LA NECRÒPOLIS DEL PUIG DEL MOLINS

La visita a la necròpolis consta de dues parts: en primer lloc, es fa una explicació del jaciment i dels tipus d’enterraments existents i una visita a les sales d’exposició per a veure els aixovars deixats per totes aquestes cultures; en segon lloc, es fan activitats complementàries que ajuden a assimilar els continguts explicats.

L’objectiu de la visita, a més de donar a conèixer el món funerari dels períodes fenici i púnic, les creences religioses, els rituals i els aixovars funeraris, és fomentar el coneixement i l’estima per la història i el patrimoni de les illes Pitiüses.

 

Visita/sortida (presencial)

Adreçat a: educació primària, ESO, batxillerat

Preu : Gratuïta

Lloc: Museu Monogràfic i Necròpolis del Puig des Molins, Via Romana, 31. 07800 Eivissa

Adreça: Via Romana, 31, Eivissa

Durada: 1 h i 30 min.

Mínim/Màxim alumnes (per 1 sessió): 15/ 30

Mínim/Màxim alumnes (per 2 sessions): 31/ 60

Horari: Visites concertades: de dimarts a divendres

Observacions

Visites concertades de dimarts a divendres

Disponible presencial

Eivissa , Formentera

Activitat gestionada directament per l'entitat. Enviau la sol·lictud.

Terminis de sol·licitud

Activitat no subjecte a terminis

Sol·licitar activitat Veure PDF

TALLERS D'ARQUEOLOGIA I D'HISTÒRIA

Etiquetes:
  • MUSEU
  • ARQUEOLOGIA
  • HISTÒRIA
L’aula didàctica del Museu Monogràfic del Puig dels Molins us ofereix la possibilitat de realitzar un taller sobre arqueologia i història. La temàtica del taller la pot escollir el professorat interessat d’entre els tallers existents o també es pot dissenyar de manera personalitzada, segons les necessitats curriculars que plantegi el professor. 

Entre l’oferta de tallers pràctics destacam els següents: 

· El món de la religió i les creences: estudi dels deus i els seus significats, rituals, l’elaboració d’amulets, etc. 

· La vida quotidiana dels infants a l’època antiga: l’alimentació (elaboració de pa i de garum), els jocs infantils, l’educació i la família i l’elaboració d’essències i perfums. 

· La tecnologia i les arts populars a l’època púnica: activitats pràctiques d’elaboració de metalls, ceràmica i terracotes, mosaics, teixits, etc. 

· Les excavacions arqueològiques: es realitza una excavació real en què es tracta la metodologia, els objectius, la classificació dels objectes, la restauració, etc. 

 

Visita/sortida (presencial)

Adreçat a: educació primària, ESO, batxillerat

Preu per alumne : 4 €

Lloc: Museu Monogràfic i Necròpolis del Puig des Molins, Via Romana, 31. 07800 Eivissa

Durada: 120

Mínim/Màxim alumnes (per 1 sessió): 15/ 30

Mínim/Màxim alumnes (per 2 sessions): 31/ 60

Horari: Visites concertades: de dimarts a divendres

Disponible presencial

Eivissa

Activitat gestionada directament per l'entitat. Enviau la sol·lictud.

Terminis de sol·licitud

Activitat no subjecte a terminis

Sol·licitar activitat Veure PDF

LA NOSTRA HISTÒRIA INTERECTIVA

 

El Gabinet Didàctic del Museu posa a la vostra disposició tres CD-ROM interactius: La prehistòria a les nostres illesEls fenicis a l’illa d’Eivissa i Descobreix el Puig des Molins. Tots contenen textos, imatges, fotografies, quadres cronològics, so, i a la part final hi trobareu jocs interactius, activitats didàctiques i visites virtuals.

El CD-ROM Descobreix el Puig des Molins ofereix informació sobre les pràctiques socials, polítiques, econòmiques i religioses de les èpoques fenícia i púnica, amb la necròpolis del Puig des Molins com a protagonista i les Illes Pitiüses com a eix principal.

 

Centre escolar-espai habilitat (presencial)

Adreçat a: 5è primària, 6è primària, ESO, batxillerat

Preu : Gratuïta

Lloc: Museu Monogràfic i Necròpolis del Puig des Molins, Via Romana, 31. 07800 Eivissa

Disponible presencial

Eivissa

Activitat gestionada directament per l'entitat. Enviau la sol·lictud.

Terminis de sol·licitud

Activitat no subjecte a terminis

Sol·licitar activitat Veure PDF