MALLORCA

Nova

Els edificis de la prehistòria de les Illes Balears: navetes i talaiots en miniatura

Amb aquest taller es pretén endinsar a l’alumnat en el món de les construccions prehistòriques de les Illes Balears.

Mitjançant una presentació participativa, aprendrem quin tipus de construccions hi havia en aquesta època, com es construïren, per què es feren i per a que es feren servir.

Finalment, el propis alumnes fabricaran, a partir d’un amb un material fàcil d'emprar i completament innocu, una rèplica de l’edifici que més els hagi agradat del que han i que se’n podran endur a ca seva.

Aquest taller està dissenyat i executat per arqueòlegs i arqueòlogues amb ampla experiència en la divulgació i es basa directament en el resultat de les investigacions científiques desenvolupades pel Grup de Recerca ArqueoUIB.

Objectius didàctics:

  • Acostar-se al coneixement de la Prehistòria amb una metodologia lúdica però rigorosa.
  • Aprendre aspectes de la vida quotidiana i ritual de la Prehistòria de les Balears
  • Conèixer quina era l’organització social i política de les persones de la prehistòria balear i l’alt grau de complexitat que desenvoluparen.
  • Conèixer, comprendre, apreciar i valorar amb esperit crític, amb actitud oberta i respectuosa, diferents manifestacions culturals i artístiques.


 

 

Centre escolar-espai habilitat (presencial)

Adreçat a: educació primària

Preu per alumne : 2 €

Durada: 55 min

Mínim/Màxim alumnes (per 1 sessió): 15/ 30

Mínim/Màxim alumnes (per 2 sessions): 31/ 60

Horari: Concertau data i hora enviant la butlleta de sol·licitud

Disponible presencial

Mallorca

Terminis de sol·licitud

ACTIVITATS QUE S'HAN DE DUR A TERME DINS ELS 1R TRIMESTRE S'HAN DE SOL·LICITAR ABANS DEL 4 de novembre de 2022

ACTIVITATS QUE S'HAN DE DUR A TERME DINS EL 2N I 3R TRIMESTRE: DES DE LA PUBLICACIÓ DE L'OFERTA AL 30 de gener de 2023.

El termini per sol·licitar aquesta activitat acaba el 30 de gener de 2023

Veure PDF