EIVISSA

L'actual Museu Monogràfic del Puig des Molins, és resultat d'una llarga i atzarosa història, tot i diverosos intents frustats no fou fins la visita realitzada el 1932 pel President de la República, Niceto Alcalá Zamora, la que  va impulsar r edificar el nou Museu. El compromís de construcció del nou immoble, acolliria les col·leccions arqueològiques d'Eivissa i Formentera. El projecte es va redactar, es va adjudicar i va arribar a iniciar-se, però l'inici de la Guerra Civil va fer que la construcció es paralitzés. Fins el 1965, no es van reiniciar les obres finalitzant el que avui és l'edifici del museu.

No obstant això, aviat es va fer evident que la nova construcció no tenia capacitat per complir el seu objectiu. Per això, es va decidir mantenir el museu de Dalt Vila com a museu general i convertir el nou edifici en museu monogràfic de la necròpolis del Puig des Molins. El nou museu va obrir les seves portes el 1966 per acollir la segona edició de la Biennal d'Art Contemporani d'Eivissa. El 1968 va ser definitivament inaugurat com a Museu Monogràfic del Puig des Molins. Des de llavors, el museu ha passat per múltiples vicissituds, sofrint diverses reformes per adaptar la seva estructura a les creixents necessitats museogràfiques de la institució.

L'immoble del Museu del Puig des Molins, a més de les sales d'exposició permanent, acollia també els despatxos administratius i recerca, la biblioteca, els magatzems i el taller de restauració, i també d'altres destinats a les activitats divulgatives, com el saló d'actes o la sala didàctica. El 12 de desembre de 2012, i després d'una important reforma de les seves instal·lacions, el museu va reobrir les seves portes al públic.

En concebre el nou Museu, es va plantejar convertir la visita a la necròpolis del Puig des Molins i el seu Museu Monogràfic en la invitació a un “viatge a la mort en l'Eivissa antiga”. Una immersió en les mentalitats de les societats que en l'Antiguitat van habitar la ciutat d'Eivissa; en les seves formes d'entendre la mort; en les seves creences, pors i esperances sobre el més enllà; i en les conductes funeràries que a partir d'aquelles van desenvolupar.

El programa didàctic del MAEF te com a objectiu fonamental donar a conèixer el passat de les illes dEivissa i Formentera per entendre el present i assegurar així el seu futur.

El Departament de Didàctica desenvolupa una tasca importantíssima de difusió a través de diferents activitats adaptades a tots els nivells educatius, que inclouen un gran ventall d'ofertes en forma de visites guiades, tallers temàtics i diverses activitats orientades tant a la comunitat educativa com a les famílies.

Visita/sortida (presencial)

Adreçat a: educació primària, ESO, batxillerat

Preu : Gratuïta

Lloc: MUSEU MONOGRÀFIC PUIG DELS MOLINS

Web: Veure

Observacions

Per a més informació i inscripcions podeu telefonar a: 636385777

Disponible presencial

Eivissa

Activitat gestionada directament per l'entitat. Enviau la sol·lictud.

Terminis de sol·licitud

Activitat no subjecte a terminis

Veure PDF

VISITA AL MUSEU MONOGRÀFIC I NECRÓPOLIS DEL PUIG DES MOLINS

La reobertura al públic de les instal·lacions del Museu i la Necròpolis del Puig dels Molins ha suposat per a la nostra institució l’oportunitat de mostrar als escolars de l’illa les enormes possibilitats de les col·leccions exposades. Es tracta d'oferir una nova visió del recorregut tradicional als grups escolars que habitualment visiten la  necròpolis; s’ofereixen una sèrie de rutes arqueològiques que permeten interrelacionar la visita amb els fons representatius de cada cultura exposats a les sales del Museu Monogràfic de manera amena i educativa.

Les rutes que us oferim a continuació tenen com a objectiu donar a conèixer el món funerari dels períodes fenici, púnic i romà, les creences religioses, els rituals i els aixovars funeraris. Es tracta de fomentar el coneixement i el respecte pel patrimoni i la història de les Illes Pitiüses de manera activa i didàctica.

Ruta fenícia Aquesta ruta arqueològica permet als grups escolars explorar entre les restes materials heretades de la cultura fenícia, tant a les sales del Museu com entre els vestigis materials recuperats a la necròpolis. Incineracions, fosses excavades a la roca, urnes, betils, petits objectes de ceràmica o joies són les proves terrenals d'un ritual complex que diu molt dels primers habitants fenicis de l’Illa d'Eivissa. 

Ruta púnica A mitjans del segle V aC els centres fenicis experimenten profunds canvis i Cartago pren el control. Això portarà, en l'àmbit funerari, un canvi en el ritual, un increment en la quantitat i varietat dels aixovars i un nou tipus de sepultura: l'hipogeu.

Ruta romana L'arribada dels romans i la introducció de nous costums i rituals canviarien per sempre la visió que els antics ocupants de la necròpolis ens havien llegat. Aquesta ruta analitza específicament aquesta sèrie de canvis, i permet als escolars posar en contacte el darrer ressò del mon púnic amb les restes materials i arqueològiques que deixaren els romans en la necròpolis.

En ambdues opcions els alumnes tindran la possibilitat de conèixer i experimentar per si mateixos la indumentària de cada època.

 

Visita/sortida (presencial)

Adreçat a: educació infantil, educació primària, ESO, batxillerat

Preu : Gratuïta

Lloc: Museu Monogràfic i Necròpolis del Puig des Molins, Via Romana, 31. 07800 Eivissa

Adreça: Via Romana, 31, Eivissa

Durada: 1 h i 30 min.

Mínim/Màxim alumnes (per 1 sessió): 15/ 30

Mínim/Màxim alumnes (per 2 sessions): 31/ 60

Web: Veure

Horari: Visites concertades: de dimarts a divendres

Observacions

Visites concertades de dimarts a divendres

Disponible presencial

Eivissa , Formentera

Activitat gestionada directament per l'entitat. Enviau la sol·lictud.

Terminis de sol·licitud

Activitat no subjecte a terminis

Sol·licitar activitat Veure PDF

VISITES GUIADES AL MUSEU I A LA NECRÒPOLIS DEL PUIG DELS MOLINS

Les visites a la necròpolis del Puig des Molins del programa “Viu la Cultura” del Govern de les Illes Balears, tenen com a objectiu donar a conèixer el món funerari (dels períodes fenici, púnic i romà), les creences religioses, els rituals i els aixovars funeraris. Es tracta d'una forma activa i didàctica de fomentar el coneixement i el respecte pel Patrimoni i la història de les Illes Pitiüses.

La visita a la necròpolis consta de dues parts: en primer lloc, es fa una explicació del jaciment i dels tipus d’enterraments existents i una visita a les sales d’exposició per a veure els aixovars deixats per totes aquestes cultures; en segon lloc, es fan activitats complementàries que ajuden a assimilar els continguts explicats.

Ruta Fenícia

Aquesta ruta arqueològica permet als grups escolars explorar entre les restes materials heretades de la cultura fenícia, tant a les pròpies sales del Museu, com entre els vestigis materials recuperats en la necròpolis. Incineracions, fosses excavades a la roca, urnes, betils, petits objectes de ceràmica o joies són les proves terrenals d'un ritual complex que diu molt dels primers habitants fenicis de l’illa d'Eivissa.

Ruta Púnica

A mitjans del segle V aC. els centres fenicis experimenten profunds canvis i Cartago pren el control. Això donarà lloc, en l'àmbit funerari, a un canvi en el ritual, un increment en la quantitat i varietat dels aixovars, així com un nou tipus de sepultura: l'hipogeu.

Ruta Romana

La romanització de la població punicoebusitana i la introducció de nous costums i rituals, van canviar per sempre la visió que els antics usuaris de la necròpolis ens havien llegat. Aquesta ruta analitzarà de forma específica tota aquesta sèrie de canvis, i permetrà als escolars posar en contacte els darrers ressons del món púnic amb les restes materials i arqueològiques deixades pels romans a la necròpolis.

Ruta Islàmica

Visita on, a més d'explicar-se el ritual d'enterrament islàmic, s'exposarà l'arrabal andalusí ubicat al jaciment de la necròpolis del Puig des Molins. Durant el període medieval islàmic (s. X-XIII dC), l'espai físic de la necròpolis del Puig des Molins es va emprar per a nous usos, un dels millors documentats és la presència d'hàbitat andalusí als voltants del jaciment.

Visita als jaciments de Sa Caleta i Ses Païses de Cala d'Hort

Per oferir una visió completa de les restes del nostre passat, es poden fer visites al jaciment de Sa Caleta i de Ses Païses de Cala d’Hort. Els centres docents s'encarreguen d'acompanyar els escolars fins als jaciments i el Museu proporciona el monitor i el material didàctic necessari per fer més dinàmica la visita, amb fitxes de treball específiques per a cadascun models i jaciments.

Visita/sortida (presencial)

Adreçat a: educació primària, ESO, batxillerat

Preu : Gratuïta

Lloc: Museu Monogràfic i Necròpolis del Puig des Molins, Via Romana, 31. 07800 Eivissa

Adreça: Via Romana, 31, Eivissa

Durada: 1 h i 30 min.

Mínim/Màxim alumnes (per 1 sessió): 15/ 20

Mínim/Màxim alumnes (per 2 sessions): 21/ 40

Horari: Visites concertades: de dimarts a divendres

Observacions

Visites concertades de dimarts a divendres
Activitat gratuïta, prèvia reserva de plaça.

Disponible presencial

Eivissa , Formentera

Activitat gestionada directament per l'entitat. Enviau la sol·lictud.

Terminis de sol·licitud

Activitat no subjecte a terminis

Sol·licitar activitat Veure PDF

TALLERS D'ARQUEOLOGIA I D'HISTÒRIA

 
 
L’aula didàctica del Museu Monogràfic del Puig dels Molins us ofereix la possibilitat de realitzar un taller sobre arqueologia i història. La temàtica del taller la pot escollir el professorat interessat d’entre els tallers existents o també es pot dissenyar de manera personalitzada, segons les necessitats curriculars que plantegi el professor. 

Entre l’oferta de tallers pràctics destacam els següents: 

· El món de la religió i les creences: estudi dels deus i els seus significats, rituals, l’elaboració d’amulets, etc. 

· La vida quotidiana dels infants a l’època antiga: l’alimentació (elaboració de pa i de garum), els jocs infantils, l’educació i la família i l’elaboració d’essències i perfums. 

· La tecnologia i les arts populars a l’època púnica: activitats pràctiques d’elaboració de metalls, ceràmica i terracotes, mosaics, teixits, etc. 

· Les excavacions arqueològiques: es realitza una excavació real en què es tracta la metodologia, els objectius, la classificació dels objectes, la restauració, etc. 

 

Visita/sortida (presencial)

Adreçat a: educació primària, ESO, batxillerat

Preu : Gratuïta

Lloc: Museu Monogràfic i Necròpolis del Puig des Molins, Via Romana, 31. 07800 Eivissa

Durada: 120

Mínim/Màxim alumnes (per 1 sessió): 15/ 20

Mínim/Màxim alumnes (per 2 sessions): 21/ 40

Horari: Visites concertades: de dimarts a divendres

Observacions

Aquests tallers es poden realitzar a les mateixes instal·lacions del Museu o al mateix centre educatiu que ho sol·liciti

Disponible presencial

Eivissa , Formentera

Activitat gestionada directament per l'entitat. Enviau la sol·lictud.

Terminis de sol·licitud

Activitat no subjecte a terminis

Sol·licitar activitat Veure PDF

MUSEU VIATGER I VISITES AL MUSEU I A ALTRES JACIMENTS D'EIVISSA

 

 

És una activitat destinada a aproximar els escolars pitiüsos més petits al Museu, sol durar tot el matí i el monitor arriba a la classe amb una caixa viatgera plena de reproduccions dels fons del museu que es mostren combinant-los amb una visita virtual al jaciment ja les sales. Suposa un estalvi de temps i de desplaçaments dels escolars, i a més els permet manipular tota una sèrie d'objectes representants de les diferents cultures presents a la nostra Història.

Centre escolar-espai habilitat (presencial)

Adreçat a: educació infantil, educació primària

Preu : Gratuïta

Horari: Concertau dates i horaris enviant la butlleta de sol·licitud

Observacions

Per inscripcions o més informació telefonau al: 636385777

Disponible presencial

Eivissa , Formentera

Disponible en línia

Eivissa , Formentera

Activitat gestionada directament per l'entitat. Enviau la sol·lictud.

Terminis de sol·licitud

Activitat no subjecte a terminis

Sol·licitar activitat Veure PDF