MALLORCA

Etiquetes:
  • ARQUEOLOGIA
  • HISTÒRIA

De la mà de dos arqueòlegs professionals, us oferim uns jocs de simulació històrica que tenen com a objectiu treballar el coneixement de la història de les Illes Balears mitjançant el joc i el diàleg. Aquesta és una proposta per conèixer, a través del joc, els reptes a què s’enfrontaren les societats que ens han precedit i les circumstàncies que les marcaren.

Tornant enrere en el temps, ens situarem en un entorn geogràfic en el qual reconstruirem de manera vivencial les situacions que les persones d'altres èpoques experimentaren en el seu dia a dia. D'aquesta manera també s’afavoreix una experiència de grup en què s'han de definir estratègies comunes i prendre decisions que determinen les noves i, de vegades, inesperades situacions que s'han de resoldre.

Tot això s’aconseguirà, en primer lloc, a través d’una exposició del context històric i la manera com es treballa en arqueologia, amb el suport d’una presentació en PowerPoint; en segon lloc, es presentarà i es desenvoluparà el joc, i per acabar es discutiran, s’analitzaran i es valoraran les situacions viscudes durant el joc.  

Centre escolar-espai habilitat (presencial)

Adreçat a: 5è primària, 6è primària, ESO, batxillerat

Preu per alumne : 2 €

Durada: 120

Mínim/Màxim alumnes (per 1 sessió): 15/ 30

Mínim/Màxim alumnes (per 2 sessions): 31/ 60

Horari: Per concertar la data i l'hora de l'activitat, emplenau la butlleta de sol·licitud d'activitats

Disponible presencial

Mallorca

Terminis de sol·licitud

ACTIVITATS QUE S'HAN DE DUR A TERME DINS ELS 1R TRIMESTRE S'HAN DE SOL·LICITAR ABANS DEL 4 de novembre de 2022

ACTIVITATS QUE S'HAN DE DUR A TERME DINS EL 2N I 3R TRIMESTRE: DES DE LA PUBLICACIÓ DE L'OFERTA AL 30 de gener de 2023.

El termini per sol·licitar aquesta activitat acaba el 30 de gener de 2023

Veure PDF

ARQUEONAUTES. CAMINS DE SAL

Etiquetes:
  • HISTÒRIA

CAMINS DE SAL.
JOC COOPERATIU DE LA PREHISTÒRIA

Aquest joc de simulació històrica està ambientat en l’edat del ferro a les illes de la Mediterrània. Es tracta de ser una comunitat exposada a les rutes dels navegants d’orient des de la perspectiva de dues tribus indígenes. Els participants s'han d’encaminar cap a la supervivència i les condicions de vida, s'han de regular les relacions internes del grup i s'han de gestionar les relacions amb altres tribus i amb una colònia cartaginesa que introdueix elements nous que poden generar conflictes a resoldre.

Centre escolar-espai habilitat (presencial)

Adreçat a: 5è primària, 6è primària, ESO, batxillerat

Preu per alumne : 2 €

Durada: 120

Mínim/Màxim alumnes (per 1 sessió): 15/ 30

Mínim/Màxim alumnes (per 2 sessions): 31/ 60

Horari: Concertau data i horari a Viu la cultura enviant la sol·licitud

Disponible presencial

Mallorca

Terminis de sol·licitud

ACTIVITATS QUE S'HAN DE DUR A TERME DINS ELS 1R TRIMESTRE S'HAN DE SOL·LICITAR ABANS DEL 4 de novembre de 2022

ACTIVITATS QUE S'HAN DE DUR A TERME DINS EL 2N I 3R TRIMESTRE: DES DE LA PUBLICACIÓ DE L'OFERTA AL 30 de gener de 2023.

El termini per sol·licitar aquesta activitat acaba el 30 de gener de 2023

Veure PDF

ARQUEONAUTES. PORTA MURADA

Etiquetes:
  • HISTÒRIA

PORTA MURADA
JOC COOPERATIU DE L'EDAT MITJANA

Els participants simulen que formen part dels diferents estaments d'una ciutat medieval (gremis d'artesans, famílies de mercaders, barri mariner i aristocràcia) i les comarques que l'envolten (pagesia i arrendataris). Així s'esdevé una doble identificació de grup, la de l'estament específic i la del conjunt de la societat. Arribar a dinàmiques cooperatives no serà fàcil, perquè els interessos de cada estament poden ser diferents i en ocasions contraposats. El repte consisteix a establir una harmonia, malgrat les dificultats derivades tant d'aquestes confluències d'interessos com de pressions externes que s'introdueixen des de la dinamització (els cicles climàtics i ambientals i la geopolítica). A partir de la dualitat estiu-hivern s'organitza cada aspecte de l'activitat de cada estament: obtenció de recursos, distribució, intercanvis (comerç), acció política, etc. 

Centre escolar-espai habilitat (presencial)

Adreçat a: 5è primària, 6è primària, ESO, batxillerat

Preu per alumne : 2 €

Durada: 120

Mínim/Màxim alumnes (per 1 sessió): 15/ 30

Mínim/Màxim alumnes (per 2 sessions): 31/ 60

Horari: Per concertar la data i l'hora de l'activitat, emplenau la butlleta de sol·licitud d'activitats

Disponible presencial

Mallorca

Terminis de sol·licitud

ACTIVITATS QUE S'HAN DE DUR A TERME DINS ELS 1R TRIMESTRE S'HAN DE SOL·LICITAR ABANS DEL 4 de novembre de 2022

ACTIVITATS QUE S'HAN DE DUR A TERME DINS EL 2N I 3R TRIMESTRE: DES DE LA PUBLICACIÓ DE L'OFERTA AL 30 de gener de 2023.

El termini per sol·licitar aquesta activitat acaba el 30 de gener de 2023

Veure PDF

ARQUEONAUTES. ENGRANATGES

Etiquetes:
  • ARQUEOLOGIA
  • HISTÒRIA

ENGRANATGES
Joc de la Revolució Industrial (segle XIX)

L’alumnat representa les diferents classes socials i oficis d'Anglaterra el 1850: proletariat, famílies d'industrials i classes mitjanes. Es viurà una enorme polarització d'interessos que es conjugaran en un complex entramat de situacions:
• Competència entre el gran capital: cada vegada major pes dels Estats Units en les finances mundials. • Consciència obrera: qüestionament de les condicions de vida i del treball, organitzacions sindicals, vagues, etc. • Liberalisme polític: eclosió de les aspiracions democràtiques a les nacions europees. • Imperialisme: les colònies suposen una font extraordinària de matèries primeres a la vegada que una obertura de mercats. • Escalada tecnològica: aplicació generalitzada del vapor, tant a la indústria com als transports, i el sorgiment de la màquina.

 

Centre escolar-espai habilitat (presencial)

Adreçat a: 5è primària, 6è primària, ESO, batxillerat

Preu per alumne : 2 €

Durada: 120

Mínim/Màxim alumnes (per 1 sessió): 20/ 30

Mínim/Màxim alumnes (per 2 sessions): 31/ 60

Horari: Per concertar la data i l'hora de l'activitat, emplenau la butlleta de sol·licitud d'activitats

Disponible presencial

Mallorca

Terminis de sol·licitud

ACTIVITATS QUE S'HAN DE DUR A TERME DINS ELS 1R TRIMESTRE S'HAN DE SOL·LICITAR ABANS DEL 4 de novembre de 2022

ACTIVITATS QUE S'HAN DE DUR A TERME DINS EL 2N I 3R TRIMESTRE: DES DE LA PUBLICACIÓ DE L'OFERTA AL 30 de gener de 2023.

El termini per sol·licitar aquesta activitat acaba el 30 de gener de 2023

Veure PDF