MALLORCA

Aquest taller té com a objectiu afavorir l'observació i experimentació mitjançant la natura i saber reconèixer els seus recursos naturals. A més de despertar la curiositat perconeixer-ne, reconèixer algunes espècies i saber identificar les parts de les plantes, pretén fomentar el respecte, la curiositat i admiració cap a la natura que ens enrevolta.

Elaborarem un llibret individual de botànica, en el qual posteriorment recopilarem informació de les plantes amb diferents tècniques artístiques com: l’extracció de pigments naturals, estampació, cianotípia (tècnica semifotogràfica, amb la qual aconseguim treure fàcilment un negatiu de fulles o plantes mitjançant la llum del sol).

El taller implica la sortida de l’aula, a un espai verd dins o fora del centre.

Procediment del taller:

1. Empremta de les fulles, on s'identifiquen els vèrtexs.

2. Cianotípia, és una tècnica fotogràfica que s’utilitzava antigament a la botànica; breu explicació històrica de la tècnica i d’Anna Atkins, la botànica que va posar en pràctica la tècnica per primera vegada.

3. Recol·lecta de mostres d’espècies no protegides.

4. Extracció i mostra de pigments naturals, verd de la clorofil·la, groc del pol·len...

5. Dibuix científic, observació i dibuix.

6. Anotacions per escrit de la planta, característiques...

 

Per acabar el taller es pot fer una exposició dels quaderns i posada en comú dels aprenentatges o observacions més destacades.

L’activitat pot adaptar-se o completar-se segons l’edat de l’alumnat.

Visita/sortida (presencial)

Adreçat a: educació primària

Preu per alumne : 2 €

Durada: 2 H

Mínim/Màxim alumnes (per 1 sessió): 15/ 30

Mínim/Màxim alumnes (per 2 sessions): 31/ 60

Horari: Concertau dates i horaris enviant la butlleta de sol·licitud

Disponible presencial

Mallorca

Terminis de sol·licitud

ACTIVITATS QUE S'HAN DE DUR A TERME DINS ELS 1R TRIMESTRE S'HAN DE SOL·LICITAR ABANS DEL 4 de novembre de 2022

ACTIVITATS QUE S'HAN DE DUR A TERME DINS EL 2N I 3R TRIMESTRE: DES DE LA PUBLICACIÓ DE L'OFERTA AL 30 de gener de 2023.

El termini per sol·licitar aquesta activitat acaba el 30 de gener de 2023

Veure PDF