MENORCA

Sa Cooperativa del Camp de Menorca us oferix un programa de visites didàctiques a explotacions agrícoles i ramaderes per a escolars.

Amb aquesta activitat Qui ens alimenta? es pretén reconnectar els infants i joves amb el sector productiu, acostar-los, com a consumidors que són, al productor primari creant consciència per a consumir productes de proximitat.

Es vol valoritzar la importància del sector primàri i la feina del pagès conscienciant del treball que hi ha darrera de la producció d’aliments que necessotam tots cada dia; sensibilitzar de la importància d’una alimentació saludable i crear consciència de consum de producte fresc i incidir en una dieta equilibrada.A més d'informar de la importància del sector primari en la conservació del medi ambient

Per poder desenvolupar aquests objectius es proposa dues visites: una a un lloc de producció clàssic i un altra a un lloc de  producció hortícola.

1. Visita a una finca de producció hortícola

A Torelló Amagat (Maó) realitzen els cultius hortícoles mitjançat un sistema de producció integrada. La producció integrada es defineix com un sistema agrícola de producció d’aliments de qualitat, mitjançant mètodes respectuosos amb la salut humana i el medi ambient, amb la finalitat d’obtenir productes d’alta qualitat, minimitzar l’ús de productes agroquímics, optimitzar els mètodes de producció i disminuir els residus.

Per tal d’evitar al màxim la contaminació del terra, als hivernacles hi ha cultius hidropònics, un tipus de cultiu sense terra en el qual es minimitza l’ús de fertilitzants i es reutilitza l’aigua.

La visita inclouria un recorregut per les instal·lacions en el qual s’explicarien els diferents sistemes de conreu, es faria incís en el respecte al medi ambient, i es posaria en valor el producte hortícola de proximitat. El sistema de pol·linització mitjançant l’amollament d’abelles i el control biològic de les plagues també són temes a tractar a les visites.

2. Visita a  un lloc de producció clàssic

Menorca és una illa amb una agricultura i una ramaderia destacada i amb aquesta visita mostram la idiosincràsia d’aquestes matèries aprofundint en cada una d’elles.

Com és i com pot ser l’agricultura a Menorca? Per què és important lligar l’agricultura i la ramaderia? Quins profits en treim? La terra ens alimenta el cos, però també la cultura de la nostra societat.

En aquesta visita s’analitza el sòl (amb anàlisis de terra), es presenten diferents cultius de farratges així com s’explica també la producció vegetal per consum humà a l’hort; per altra banda s’incideix en la ramaderia: en les seves característiques, la nutrició i el maneig diferent per cada tipus d’animal, i finalment elaborem un dels productes, sens dubte el més representatiu, el formatge artesà Maó-Menorca.

 

 

 

 

 

Visita/sortida (presencial)

Adreçat a: educació primària, ESO

Preu : Gratuïta

Durada: 3 h

Mínim/Màxim alumnes (per 1 sessió): 15/ 30

Mínim/Màxim alumnes (per 2 sessions): 31/ 60

Disponible presencial

Menorca

Terminis de sol·licitud

ACTIVITATS QUE S'HAN DE DUR A TERME DINS ELS 1R TRIMESTRE S'HAN DE SOL·LICITAR ABANS DEL 6 de novembre de 2023

ACTIVITATS QUE S'HAN DE DUR A TERME DINS EL 2N I 3R TRIMESTRE: DES DE LA PUBLICACIÓ DE L'OFERTA AL 31 de gener de 2024.

El termini per sol·licitar aquesta activitat acaba el 31 de gener de 2024

Veure PDF