MALLORCA

Canta’m un conte! és un taller que uneix música i literatura infantil a través d’una experiència creativa que implica tot el que està relacionat amb la música: el joc, el cant, el cos, el moviment… Una proposta d’aprenentatge musical basada en la metodologia Musica in culla, la qual respecta el potencial innat musico-motriu-expressiu present a la primera infància i tracta el llenguatge musical com un element evolutiu que pot contribuir al desenvolupament emotiu i socioafectiu dels nins, fent-ho a través del joc.

El llibre es converteix no només en el fil conductor de les activitats, sinó en un objecte estratègic per sentir-se autènticament junts, en un marc de bellesa, intensitat emocional, meravella, descobriment i sorpresa.

En aquesta nova edició sera en Banyeta, un dimoni entramaliat, que ens farà ballar, jugar, botar amb el foc i fins i tot amb la neu, l'arena i la mar!. Tot implicant emocions amb les que involucrar als infants en l'activitat musical i promoure la lectura compartida en veu alta, així com fer conèixer i costar als infants un personatge important de la nostra cultura popular.

Cada sessió s’organitza a través de diverses activitats partint del cant, el moviment, l’experimentació amb el so, l’audició, la improvisació o el ritme. Aquestes activitats s’entrellacen una rere l’altra mitjançant el fil conductor del llibre, tot acompanyat d’estímuls visuals, auditius i materials que ajuden a captar l’atenció dels infants en tot moment. Així mateix, es proporcionen als infants espais d’improvisació perquè puguin expressar-se i desenvolupar la seva creativitat.

El taller ofereix les oportunitats següents:

• Experimentar ritmes i melodies amb el cos

• Escoltar i aprendre cançons

• Tocar instruments

• Desenvolupar la motricitat mitjançant activitats de moviment

• Experimentar amb els sons

• Expressar, reconèixer i gestionar les emocions

• Jugar i sorprendre’s amb la música

 

Centre escolar-espai habilitat (presencial)

Adreçat a: escoles bressol (0-3), educació infantil

Preu per alumne : 2 €

Mínim/Màxim alumnes: Adequació a la normativa sanitària permesa en cada cas i segons l'espai en el qual es durà a terme l'activitat.

Web: Veure

Observacions

Disponible els dijous i divendres a partir de gener de 2021

Disponible presencial

Mallorca

Terminis de sol·licitud

Activitat no disponible al 1r trimestre

ACTIVITATS QUE S'HAN DE DUR A TERME DINS EL 2N I 3R TRIMESTRE: DEL 10 DE SETEMBRE DE 2020 AL 22 DE GENER DE 2021.

El termini per sol·licitar aquesta activitat acaba el 22 de gener de 2021

Veure PDF