MALLORCA

Vos proposam una activitat que vol analitzar i aprofundir en l’estudi de l’obra literària dels autors inclosos com a actuals (Baltasar Porcel, Maria Mercè Marçal i Miquel Martí i Pol) en el temari de segon de batxillerat de les Illes Balears, que formen part dels que entren per a selectivitat.

Es tracta d'estudiar la producció novel·lística, de contes i periodística de B. Porcel, autor nascut a Andratx l'any 1937 i que traspassà a Barcelona el 2009. També es pretén analitzar l'obra poètica i narrativa de Maria Mercè Marçal dins una trajectòria de la literatura escrita per dones, així com fer una anàlisi sobre la producció lírica de Miquel Martí i Pol, un dels poetes més populars de les lletres catalanes de tots els temps. 

Carles Cabrera, doctor en Filologia Catalana amb una tesi basada en la novel·lística de Baltasar Porcel, pretén proporcionar eines per conèixer i entendre millor l’obra produïda pel novel·lista i els dos autors catalans. És a dir, es tracta de treballar amb els alumnes de batxillerat textos narratius i lírics dels autors en qüestió a l’estil del que hauran de fer a selectivitat, a més de dissenyar estratègies per enfrontar les seves carreres professionals a partir dels exemples dels tres escriptors. També hauran de ser capaços d’expressar les qüestions que els generin l’obra d’aquests. En cas que fos interès del professor i sempre que es fes dins una aula, es podria fer un mix de mitja hora d’explicació teòrica i mitja hora de pràctica d’analitzar textos que triaríem prèviament i consensuaríem el professorat i el ponent perquè l’alumne interactuï. 

Centre escolar

Adreçat a: 4t ESO, batxillerat, cicles superiors, cepas

Preu per alumne: 2 €

Durada: 55 min

Nombre mínim d’alumnes: 25

Nombre màxim d’alumnes: 30

Horari: Concertau data i horari a Viu la cultura enviant la sol·licitud

El termini per sol·licitar aquesta activitat acaba el 21 de gener de 2019

El termini per sol·licitar aquesta activitat acaba el 21 de gener de 2019

Sol·licitar activitat Veure PDF