MALLORCA

Us presentam un seguit d’activitats didàctiques, destinades tant a l’alumnat més petit com al més gran, que tenen com a principal objectiu acostar, donar a conèixer i valorar el patrimoni del nostre entorn. D’aquesta manera podrem aprendre a protegir-lo i conservar-lo.

Les activitats que es proposen són variades, flexibles i originals. Sempre a través de recursos accessibles, motivadors i dutes a terme d’una manera molt didàctica i sensorial, incentivant la creativitat i potenciant la imaginació.

Mitjançant aquestes, els alumnes passaran de ser simples espectadors a veritables protagonistes i personatges actius del seu aprenentatge, alhora que experimenten en primera persona com es vivia en el passat.

Les activitats quedaran estructurades en dues parts ben diferenciades: una part més teòrica reforçada per una exposició didàctica visual com projeccions i mitjançant la posada en comú d’idees, i una més pràctica conformada per un taller creatiu de caràcter experimental i de manipulació. Experimentarem així amb el nostre entorn patrimonial d’una manera lúdica i sensorial.

 

Centre escolar

Adreçat a: educació infantil, educació primària, ESO

Preu per alumne: 2 €

Durada: 2 h

Nombre mínim d’alumnes: 25

Nombre màxim d’alumnes: 25

Horari: Concertau data i horari a Viu la cultura enviant la sol·licitud

El termini per sol·licitar aquesta activitat acaba el 21 de gener de 2019

El termini per sol·licitar aquesta activitat acaba el 21 de gener de 2019

Veure PDF

ENS CONVERTIM EN ARQUEÒLEGS

De la mà de Diverarqueólogos us proposam acostar el vostre alumnat al món de l’arqueologia d’una manera lúdica i didàctica. Mitjançant un arqueòdrom portàtil, els nins es podran iniciar en el camp de l’arqueologia i conèixer com s’enterraven els avantpassats, quins materials i restes es poden trobar a una excavació, quines tècniques es fan servir per descobrir el nostre passat, etc. A la vegada, els nins podran manipular els objectes trobats, sentint les seves textures, formes i aparences, tot experimentant així amb el nostre entorn patrimonial des d’una perspectiva divertida i sensorial.

Centre escolar

Adreçat a: 5è infantil, 6è infantil, educació primària

Preu per alumne: 2 €

Durada: 2 h

Nombre mínim d’alumnes: 25

Nombre màxim d’alumnes: 25

Horari: Concertau data i horari a Viu la cultura enviant la sol·licitud

El termini per sol·licitar aquesta activitat acaba el 21 de gener de 2019

El termini per sol·licitar aquesta activitat acaba el 21 de gener de 2019

Sol·licitar activitat Veure PDF

LES OLORS DE LA MEDITERRÀNIA

Aquesta activitat permetrà als alumnes descobrir tant l’origen com la procedència d’algunes aromes i essències àmpliament conegudes a la Mediterrània. Es treballen les propietats i aplicacions medicinals de les plantes aromàtiques, així com el seu ús a l’Antiguitat, i ho faran mitjançant l’elaboració d’un pot d’aromes que es podran dur a casa.

Centre escolar

Adreçat a: 5è infantil, 6è infantil, educació primària

Preu per alumne: 2 €

Durada: 2 h

Nombre mínim d’alumnes: 25

Nombre màxim d’alumnes: 25

Horari: Concertau data i horari a Viu la cultura enviant la sol·licitud

El termini per sol·licitar aquesta activitat acaba el 21 de gener de 2019

El termini per sol·licitar aquesta activitat acaba el 21 de gener de 2019

Sol·licitar activitat Veure PDF

LA VIDA EN UN CASTELL MEDIEVAL

L’alumnat s’introduirà en la vida quotidiana de l’Europa feudal descobrint la seva alimentació, indumentària, música o formes d’entreteniment i es farà especial incidència en el castell com a centre neuràlgic al voltant del qual es concentra la població.

Qui participava en la construcció dels castells? Quines tècniques arquitectòniques i materials es feien servir? Quins eren els seus principals espais? Són algunes de les incògnites teòriques que es treballaran en aquest taller on també els alumnes podran dibuixar alguns dels seus elements sobre una típica teula mallorquina.

 

Centre escolar

Adreçat a: 2n ESO, educació primària

Preu per alumne: 2 €

Durada: 2 h

Nombre mínim d’alumnes: 25

Nombre màxim d’alumnes: 25

Horari: Concertau data i horari a Viu la cultura enviant la sol·licitud

El termini per sol·licitar aquesta activitat acaba el 21 de gener de 2019

El termini per sol·licitar aquesta activitat acaba el 21 de gener de 2019

Sol·licitar activitat Veure PDF