MALLORCA

Nova

Aquesta activitat es fonamenta en l’estudi dels fems actuals com una manera de transmetre als participants els elements clau del procés de recerca històric i arqueològic. La idea és que els estudiants reflexionin sobre un enigma concret. Què i qui hi ha darrera una bossa de fems i el puguin resoldre aplicant una sèrie d’eines pròpies del mètode històric i arqueològic.

D’aquesta manera, els participants, a més d’entendre quina és la feina dels arqueòlegs i la seva metodologia, reflexionaran sobre algunes de les característiques principals de les societats contemporànies. Per exemple, podran discutir sobre el greu problema que suposa la gran quantitat de fems que generam, debatran sobre les seves pautes de consum o reflexionaran sobre què mengen i com ho fan.

Objectius didàctics:

  •  Acostar-se al coneixement de l’arqueologia des d’un punt de vista lúdic  i d’experiència.
  •  Reflexionar sobre la relació dels humans amb la seva materialitat.
  •  Aprendre amb un cas concret i pràctic els elements principals de la metodologia científica (identificar, classificar, mesurar, gestionar la informació, establir hipòtesis, etc.).
  • Crear estratègies i competències per treballar en equip.
  • Despertar la curiositat i el gust per aprendre.Reflexionar i debatre sobre alguns dels principals reptes de les societats contemporànies (consum, alimentació, gènere, gestió dels residus, etc.).

 

Centre escolar

Adreçat a: 5è primària, 6è primària

Preu per alumne: 2 €

Durada: 2h i 30 min.

Mínim/Màxim alumnes (per 1 sessió): 15/ 30

Mínim/Màxim alumnes (per 2 sessions): 31/ 60

Horari: Concertau data i horari enviant butlleta de sol·licitud

Terminis de sol·licitud

Activitats que es duguin a terme dins el 1r trimestre: entre 12 de setembre i 11 de octubre de 2019.

Activitats que es duguin a terme dins el 2n i 3r trimestre:entre 12 de setembre de 2019 i 15 de gener de 2020.

El termini per sol·licitar aquesta activitat acaba el 15 de gener de 2020

Veure PDF