MENORCA

El taller de robòtica educativa és una proposta que te com a objectiu principal facilitar a l’alumnat diversos ensenyaments i aprenentatges relacionats amb la mecànica i la programació de manera pràctica. Fomentar el desenvolupament d’un ampli ventall de competències incloses al currículum com: ciència, tecnologia, enginyeria, matemàtiques i llengua.

Durant el taller l’alumnat muntarà i programarà robots a través de l’ordinador, segons el nivell educatiu s’utilitzaria un material o un altre. Les sessions de robòtica educativa es plantegen des d’una perspectiva de treball cooperatiu. Es vetlla perquè els alumnes aprenguin fent, és a dir, que desenvolupin el seu aprenentatge i vagin construint el seu propi coneixement significativament. A més, requereix de la seva col·laboració, la comunicació, la resolució de problemes i l’aprenentatge autònom.

Els diferents materials i programes permeten introduir als alumnes a la lògica de la programació, tot ordenant instruccions de diferents blocs, i d’aquesta manera crear petites animacions, videojocs, entre d’altres. És una manera, a més, de posar en pràctica la competència d’aprendre a aprendre de manera lúdica i motivadora.

 

Centre escolar

Adreçat a: educació primària

Preu per alumne: 2 €

Durada: 2 h

Mínim/Màxim alumnes (per 1 sessió): 15/ 25

Mínim/Màxim alumnes (per 2 sessions): 26/ 50

Horari: Concertau data i horari a Viu la cultura enviant la sol·licitud

Terminis de sol·licitud

Activitats que es duguin a terme dins el 1r trimestre: entre 12 de setembre i 11 de octubre de 2019.

Activitats que es duguin a terme dins el 2n i 3r trimestre:entre 12 de setembre de 2019 i 15 de gener de 2020.

El termini per sol·licitar aquesta activitat acaba el 15 de gener de 2020

Veure PDF